DE LOATBLOEJERS


Het dweilorkest “de Loatbloejers” uit Lent is opgericht op 17 augustus 2009 in een oprichtingsvergadering met 13 personen die na jarenlang dweilorkestloos carnaval gevierd te hebben in Lent, het welletjes vonden en besloten om zelf een geheel nieuw dweilorkest te gaan formeren. Dweilorkest “de Loatbloejers” is een relatief jong orkest, al verraadt de naam wel dat de gemiddelde leeftijd van de leden boven de 50 jaar ligt, dit ondanks het feit dat er inmiddels ook enkele jongere “Bloejers” in het dweilorkest zijn opgenomen en een nootje mee spelen. Omdat verschillende leden nog nooit een muzieknoot hadden gelezen werd er een dirigent ingeschakeld van het Lentse koor “Young at Heart”, en werden de eerste repetitieavonden geheel besteed aan het leren lezen van muzieknoten en muziektekens. Ondanks dat “de Loatbloejers” in het begin uit een bezetting van 13 personen bestond, kreeg men het voor elkaar om 10 verschillende instrumenten te bezetten. Een enkeling bezat zelf een instrument, diegenen die wisten welk instrument ze zouden gaan spelen schaften deze aan. De rest van de leden mochten van de plaatselijke Harmonie “st Theresia”, tegenwoordig "Het Lents Orkest" geheten,  tijdelijk een instrument lenen om uit te zoeken welk instrument hem of haar het beste beviel. Voor sommige leden was het zelfs de eerste maal dat zij een instrument in handen hadden en namen hierom les bij een muziekdocent om zo het instrument van hun keuze te leren bespelen. Lopende de eerste maanden van wekelijkse repetities breidde het ledenaantal uit naar 16 en werd er een vaste dirigent- instructeur gevonden.

 

 

 

 

Na de oprichting hebben de Leden de eerste maanden tot aan Carnaval 2010 hard gerepeteerd om een 5-tal herkenbare en makkelijk te bespelen nummers in te studeren voor een eerste optreden. Deze eerste 5 nummers waren 'Mars van de dronken draak', 'Kleine Café aan de haven', 'Heb je even voor mij', 'De woonboot' en een 'Carnavalsmedley'. Het eerste optreden van “de Loatbloejers” vond plaats op Carnavalsmaandag 2010 tijdens de receptie van de jaarlijkse Lentse Boerenbruiloft. Voor dit optreden hadden “de Loatbloejers” zich in een nieuw tenue gestoken met opdruk van hun logo. Volgens de aanwezige bezoekers was  dit allereerste optreden een groot succes, dus een stimulans voor "de Loatbloejers" om door te gaan met repeteren en met het uitbreiden van het muzikale repertoire. Heden ten dagen is het repertoire zeer uitgebreid waardoor aan bijna iedere voorkomende gelegenheid een invulling kan worden gegeven, wordt er continue gewerkt aan een gevarieerd programma om van alle markten thuis te zijn en voor speciale gelegenheden worden optreden gebonden nummers ingestudeerd. Op 22-05-2017 zijn "de Loatbloejers" een officiële vereniging geworden met statuten vastgelegd in een Notariële akte en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

 

 

 

 

Dat “de Loatbloejers” gezamenlijk de passie hebben om serieus muziek te maken in een relaxte sfeer blijkt uit de opkomst van de leden tijdens de repetities iedere maandagavond, deze is gemiddeld 75 procent. Tevens hebben “de Loatbloejers” twee uitgangspunten: er wordt pas een optreden verzorgd wanneer een meerderheid van de leden zich kunnen vinden in het optreden en hierbij aanwezig kunnen zijn, en blijven ze geheel zelf supportend teneinde géén verplichtingen aan derden te hebben. "De Loatbloejers" zijn actief tijdens de Dolle Lentse en Nijmeegse Carnavalsdagen, de Nijmeegse Vierdaagse, verschillende lokale en regionale evenementen waaronder Avondvierdaagsen, Buurtfeesten en Verenigingsactiviteiten en de Bemmelse Dweildag. Jaarlijks worden ook enkele muzikale dagtrips gemaakt waaronder het IFKS skûtsjesilen op het Heegermeer te Friesland, de Musicday in Kernwasser Wunderland te Kalkar en wordt er deelgenomen aan Dweilfestivals in den landen.